«Трістан та Ізольда» у візії Ріхарда Вагнера

Легенда про Трістана та Ізольду – один з величніших гімнів Європи до бога Ероса. Це ода пристрасті у чистому її вигляді, без домішок. За століття свого існування легенда витримала численні видозмінення та інтерпретації, були знайдені консонанси та паралелі зі сказаннями в культурах інших народів, а значить, міф міцно вкорінився до тезаурусу європеїзованого людства. Особливої уваги,…