Віталій Щепанський: Співвідношення священної та профанної історії

Проблема часу і відчуття свого місця в історії продовжує займати одне із ключових місць в академічній філософії. Враховуючи складність цього питання, варто враховувати історичний контекст розвитку проблеми розуміння часу у філософії. З погляду історії української філософії, нами було обрано полемічний трактат «Тренос», який вплинув на формування уявлення про релігійний досвід серед православно-української етнічної та релігійної…

12 тез Олексія Лосєва про культуру античної доби

Затрагиваемая мною тема безгранична. Поэтому прошу меня извинить, если многого не коснусь, а о чем-то скажу скороговоркой, в слишком общей форме. Для пользы дела я схематизировал свой материал, разбив его на несколько тезисов, каждый из которых имеет самостоятельное значение, но в то же время они логически связаны между собой. Тезис I. Прежде всего я хочу…