Націоналістична публіцистика Мірча Еліаде: «Нова легіонерська аристократія»

Вашій увазі український переклад статті румунського історика релігії Мірчі Еліаде в часи його участі в легіонерському рухові. Залізна Ґвардія мала декілька друкованих видань, “Vremea” та “Buna Vestire”, саме в них у 1930-их друкувався молодий релігієзнавець. Ми є щасливими сучасниками найважливішої трансформації, яку коли-небудь бачила сучасна Румунія: формування нової аристократії. Завдяки чудесам жертовності, ентузіазму та творчої…

Юрій Олійник: Політична теологія Карла Шмітта

В своїх працях Карл Шмітт торкається проблем теології, пов’язаних з історією реакційно-монархічного консерватизму (теоретиком якого був іспанець Доносо Кортес). В роботі про римо-католицизм автор оглядає роль Католицької Церкви в політичних процесах, ставленні до прогресу тощо. Будучи переконаним католиком, він одначе об’єктивно оцінює перспективи: які шляхи необхідні для уникнення втрати авторитету, перетворення на клуб за інтересами –…

«Слідами вампіра»: міф про вампіризм у масовій культурі

Образ вампіра є одним з найпопулярніших у сучасній масовій культурі. Його неодноразово використовують прибічники хорору – жанру в літературі та кіно, що має на меті навіяти почуття страху, створивши атмосферу жаху. Інтерпретація образу вампіра крізь призму хорору, як елементу маскультури, є широковідомою. Так, адже популярним є його змалювання як небезпечної істоти, яка п’є кров, боїться…

Gemeinschaft і Gesellschaft: соціологічний погляд Алена де Бенуа та Томіслава Суніча на занепад сучасного суспільства

Сучасне мирне та індивідуалістичне суспільство проросло з прадавніх родових зв’язків. Перехід суспільства від первісного стада через клановий і племінний лад в національну державу був мирним лише при непорушності уз, які зв’язують індивіда та оточення через спільність історії, культури та спорідненості. Відчуття «належності» на основі спільних зв’язків заохочує співпрацю, альтруїзм та повагу до своїх співвітчизників. У…

Олена Семеняка: «Через лінію» — діалог Ернста Юнґера та Мартіна Гайдеґґера про європейський нігілізм

Оскільки першим західноєвропейським філософом, що діагностував «смерть бога» та передбачив розростання пустелі нігілізму метафізичними теренами Європи, був Фрідріх Ніцше, стисле окреслення його концептуального внеску є необхідною преамбулою для розуміння підстав діалогу видатних співвітчизників мислителя Ернста Юнґера та Мартіна Гайдеґґера щодо сутності європейського нігілізму. Адже, навіть якби в роздумах Е. Юнґера й М. Гайдеґґера не було постійних…

Томіслав Суніч: правий ґрамшизм

Вперше українською публікується другий розділ із книги Томіслава Суніча, хорватського політолога, соціолога культури та письменника, ідеолога “нових правих”. Книга Суніча “Проти демократії та рівності: європейські нові праві” – перше англомовне дослідження на тему політичного руху нових правих у Європі, видане в 2011.  ІІ. Правий ґрамшизм          Згідно з позицією «нових правих», світ є ідеологічним полем…

Святослав Вишинський: До проблеми співвідношення онтологічних дискурсів «philosophia perennis»

Беручи до уваги ту обставину, що феномен інтегрального традиціоналізму (фр. l’école traditionaliste), у західних джерелах відомого також як «перенніалізм» (фр. le pérennialisme, від лат. philosophia perennis – «вічна філософія») або «примордіальний традиціоналізм» (від фр. la Tradition primordiale – «визначальна Традиція»), сам по собі є інтердисциплінарним, поєднуючим у широкому спектрі філософський, релігієзнавчий, мистецтвознавчний, політичний дискурси, в даній статті ми винесемо за дужки…

Націоналістична публіцистика Мірча Еліаде: «Йон Моца та Василе Марин»

Вашій увазі український переклад статті румунського історика релігії Мірчі Еліаде в часи його участі в легіонерському рухові. Залізна Ґвардія мала декілька друкованих видань, «Vremea» та «Buna Vestire», саме в них у 1930-их друкувався молодий релігієзнавець.  В історії народу рідко можна зустріти смерть більш значиму, ніж загибель цих легіонерських командирів, що полягли на іспанському фронті. Громадянська…

Міф як соціальна реальність: Жорж Дюмезіль і трьохфункціональна теорія

Дюмезілю ми забов’язані відкриттям сталих систем, спільних для всіх індоєвропейських міфологій. До Дюмезіля ми мали сотні незалежних, дещо схожих між собою персонажів та сюжетів, після Дюмезіля – величезну схему, яка працює на будь-якому фольклорному «ландшафті» носіїв індоєвропейської цивілізації. Він вперше подивився на спільні міфологічні сюжети з точки зору соціології, знайшовши у пантеонах відображення реальної соціальної…

Короткий виклад ідей Канта від А. Баумейстра

Доктор філософських наук Андрій Баумейстер зробив стислий огляд ідей німецького філософа Іммануїла Канта. Ці пояснення стануть у нагоді всім, хто хоче освіжити знання з історії філософії та розібратися в ідеях геніального філософа.  Частина І Вступ. Кантова «Критика чистого розуму» (1781) вразила сучасників незвичною постановкою питання: раніше філософи виходили з припущення, що наш розум має узгоджуватися…